Condicions legals

És important que comprengui i accepti aquestes condicions abans de dur a terme la seva reserva.

Preus exposats

Els preus exposats a la web inclouen:
• Consum d'electricitat, aigua i gas excepte si a la web s'indica el contrari.
• Neteja final
• Llençols, tovalloles, catifes de bany i draps de cuina per a les persones que ocupin l'allotjament.

En cas de desitjar una neteja addicional s'haurà de contractar a l'oficina el dia de l'arribada. El preu de la neteja és de 18,15 €/l'hora imposts inclosos i el mínim a contractar és 3 hores.
En cas de desitjar un canvi de llençols i tovalloles durant la seva estada ho haurà de contractar en l'oficina el dia de la seva arribada. El preu del canvi de llençols i tovalloles és de 20 € per persona imposts inclosos.
El preu NO inclou la taxa o impostos turístics vigents, aquests s'hauran de pagar a la seva arribada amb diners en metàl•lic.

Reserva

Per reservar l'allotjament ha d'abonar el 40% del total del lloguer. El 60% restant s'abonarà obligatòriament a la seva arribada abans d'ocupar l'allotjament, mitjançant targeta Visa, Mastercard o amb diners en metàl•lic. L'allotjament no podrà ser ocupat en cap concepte si la totalitat del lloguer i la fiança no han estat abonats.

Ocupants de la reserva

La persona que efectua la reserva té l'obligació de realitzar una declaració de quantes persones ocuparan l'habitatge al mateix moment de fer la reserva. Aquesta comunicació obligatòria haurà de, necessàriament, anar acompanyada de la fotocòpia dels passaports, DNI’s o documents identificatius de tots i cadascun dels ocupants de l'habitatge. Aquesta documentació haurà de ser aportada simultàniament a la reserva. En cas de no rebre algun dels documents, els haurà de portar a l'oficina el dia de la seva arribada, perquè Casabegur pugui fer fotocòpies.

Tot això en conformitat amb l'ordre IRP/418/2010, del 5 d'Agost, en vigor des de l'1 d'octubre de 2010, sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció general de la Policia de les persones que s'allotgen en allotjaments situats a Catalunya.
L'habitatge no pot ser ocupada per més persones que les indicades en el lloc web. En cas d'haver-hi excés de persones en l'habitatge l'agència no admetrà a les persones que excedeixin d'aquesta ocupació màxima, anul•larà la reserva i farà desallotjar per complet l'habitatge. En aquest cas els arrendataris perdran les quantitats pagades fins al moment així com la fiança que actuarà, addicionalment, com a quantitat indemnitzatòria.

Canvis en la reserva

L'agència es reserva el dret a substituir l'allotjament per un altre de característiques similars o millors, quan per causes de força major, alienes a la voluntat de l'Agència l'allotjament no pogués ser ocupat. Aquesta eventual substitució només es durà a terme en casos de força major.

Fiança

A la seva arribada es bloquejarà la fiança corresponent al seu allotjament en la seva targeta de crèdit que es tornarà a desbloquejar una vegada comprovat, a la finalització del lloguer, que l'allotjament ha quedat en les mateixes condicions que se li va lliurar. El desbloqueig de la fiança es realitza com a màxim una setmana posterior a la seva sortida sempre que no hi hagi cap incidència.

Entrada/Check in

L'entrada a l'allotjament s'efectuarà de 17:00 a 20:00 hores. En cas de no poder arribar abans de les 20:00h s’haurà d’informar a l'agència per arribar a un acord per la recollida de les claus. En cas de no haver pagat el saldo del lloguer pendent, es pagarà mitjançant targeta de crèdit a través d’una trucada telefònica.

Durant la seva estada

L'habitatge no pot ser ocupada per més persones que les indicades en el lloc web. En cas d'haver-hi excés de persones en l'habitatge l'agència no admetrà a les persones que excedeixin d'aquesta ocupació màxima, anul•larà la reserva i farà desallotjar per complet l'habitatge. En aquest cas els arrendataris perdran les quantitats pagades fins al moment així com la fiança que actuarà, addicionalment, com a quantitat indemnitzatòria.

En cas de trobar o ocasionar un desperfecte, ha d'avisar immediatament a CASABEGUR, SL perquè el puguem resoldre al més aviat possible. Les incidències de qualsevol índole amb el servei de WIFI o telefonia no podran donar lloc, en cap cas, a reclamacions contra l'Agència. Tirar les escombraries en els contenidors verds que hi ha als carrers, també hi ha contenidors de reciclatge. No deixar les escombraries a la casa o jardí per netedat i per evitar invasions de formigues.
Apagar les llums exteriors durant el dia, MOLT IMPORTANT, i efectuar un consum responsable durant les hores nocturnes.

No deixar flotadors ni joguines en la piscina per assegurar el correcte funcionament del filtre, en cas contrari la piscina es posarà verda o tèrbola.

No deixar les tumbones, joguines o mobles de jardí en la gespa a la nit per garantir la correcta funció del reg automàtic.

Tancar els para-sols si fa vent, si marxen a dormir o si s'absenten de la casa.

Si les llums de piscina son manuals, apagar-les quan no les utilitzin.

Mobles i estris: si vostè mou qualsevol moble interior o exterior, abans d'abandonar la casa deixi-ho tal com estava quan va entrar a l'allotjament (taules, llits, cadires, tumbones, etc).

Barbacoa: només utilitzar carbó, mai utilitzar fusta o llenya.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes bàsiques de comportament podrà donar lloc a la pèrdua de la fiança dipositada així com a la imputació dels perjudicis que la seva no observança pugui causar en l'habitatge.

Marxa/Check out

Abans de les 10:00h (molt important respectar l'horari de sortida per a la coordinació de neteja). No respectar aquest horari de sortida sense una justificació pot donar lloc a la pèrdua de la fiança.

Com deixar la casa a la seva sortida

L'allotjament ha de lliurar-se ordenat i recollit. Asseguri's d'haver-hi tancat totes les portes i finestres que donin a l'exterior abans de venir a l'oficina a lliurar les claus i d'haver apagat totes les llums. Vostè és responsable de tirar les seves escombraries i deixar ordenada i recollida l'habitatge. En cas de deixar les escombraries a l'allotjament i/o a l'habitatge sigui lliurat especialment brut, o desordenada, quedarà exposat a perdre la fiança o que li sigui descomptat un plus en concepte de neteja extra que ascendirà a 250 €.

Taxa turística

Mitjançant la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, el Parlament de Catalunya s'ha creat l'impost sobre les estades en establiments turístics. L'impost turístic en els allotjaments de CASABEGUR, SL és de 0,90€ per nit (computació màxima 7 dies i menors fins a 16 anys exempts). El pagament d'aquesta taxa no està inclosa en el preu i haurà de ser abonada a l'oficina el dia de la seva arribada amb diners en metàl•lic.

El pagament d'aquesta taxa queda subjecta a canvis normatius i quantitatius segons la legislació vigent.

Animals

Queda terminantment prohibit l'entrada d'animals domèstics a l'allotjament. Si l'agència detecta que hi ha un animal domèstic la fiança no serà retornada i li podrà exigir l'abandó immediat de l'allotjament.

Desperfectes i deficiències

Si troba una deficiència o irregularitat en l'allotjament comuniqui-ho a l'agència al més aviat possible. En cas contrari aquesta deficiència se li atribuirà a vostè el dia de la sortida de l'allotjament. S'adverteix que la casa serà minuciosament inspeccionada pel personal de l'agència. En cas d'haver-hi qualsevol tipus d'avaria comuniqui-ho a l'agència com més aviat millor perquè aquesta pugui solucionar el problema al més aviat possible. No esperi a dir-ho l'últim dia.

L'acceptació d'aquestes clàusules implica que l'arrendatari declara haver llegit detingudament totes les condicions a dalt exposades, haver-les entès i estar disposat a complir-les i respectar-les. Així mateix, declara conèixer que l'incompliment de qualsevol d'elles donarà lloc a la pèrdua de la fiança dipositada o a la penalització expressament prevista a cada apartat en cas que existeixi.